Teorya ng Pinagmulan ng Wika (2022)

Mga teorya ng pinagmulan ng wika

Maraming haka-haka tungkol sa pinagmulan ng wika. Bukod sa dami-daming teorya ng iba’t ibang tao hindi pa rin maipaliwanag kung saan, paano at kailan talaga nagsimula ang wika. Tinatanggap ng mga dalubwika na hanggang sa ngayon ay wala pa ring katiyakan ang iba’t ibang teorya tungkol sa pinagmulan nito. Isa itong palaisipang hanggang sa kasalukuyan ay hinahanapan ng patunay subalit nananatili pa ring hiwaga o misteryo.

Teorya ang tawag sa siyentipikong pag-aaral sa iba’t ibang paniniwala ng mga bagay-bagay na may mga batayin subalit hindi pa lubusang napapatunayan. Iba’t ibang pagsipat o lente ang pinanghahawakan ng iba’t ibang eksperto. Ang iba ay siyentipiko ang paraan ng pagdulog samantalang relihiyoso naman sa iba. May ilang nagkakaugnay at may ilan namang ang layo ng koneksiyong sa isa’t isa. Narito ang iba’t ibang teorya ng wika sa tulong ng talahanayan.

Tore ng Babel

Batay sa istorya ng Bibliya, iisa lang ang wika noong unang panahon kaya’t walang suliranin sa pakikipagtalastasan ang tao. Naghangad ang tao na higitan ang kapangyarihan ng Diyos, naging mapagmataas at nag-ambisyong maabot ang langit, at nagtayo ng pakataas-taas na tore. Mapangahas at mayabang na ang mga tao, subalit pinatunayan ng Diyos na higit siyang makapangyarihan kaya sa pamamgitan ng kaniyang kapangyarihan, ginuho niya ang tore. Ginawang magkakaiba ang Wika ng bawat isa, hindi na magkaintindihan at naghiwa-hiwalay ayon sa wikang sinasalita. (Genesis kabanata 11:1-8)

Bow-wow

Ayon sa teoryang ito, maaaring ang wika raw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan. Ang mga primitibong tao diumano ay kulang na kulang sa mga bokabularyong magagamit. Dahil dito, ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid ay natutunan nilang tagurian sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga ito. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang tuko ay tinatawag ng tuko dahil sa tunog na nalilikha ng nasabing insekto. Pansinin ang mga batang natututo pa lamang magsalita. Hindi ba’t nagsisimula sila sa panggagaya ng mga tunog, kung kaya’t ang tawag nila sa aso ay aw-aw at sa pusa ay miyaw. Ngunit kung totoo ito, bakit iba-iba ang tawag sa aso halimbawa sa iba’t ibang bansa gayong ang tunog na nalilikha ng aso sa Amerika man o sa Tsina ay pareho lamang?

Ding-dong

Kahawig ng teoryang bow-bow, nagkaroon daw ng wika ang tao, ayon sa teoryang ito, sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga bagay-bagay sa paligid. Ngunit ang teoryang ito ay hindi limitado sa mga kalikasan lamang kungdi maging sa mga bagay na likha ng tao. Ayon sa teoryang ito, lahat ng bagay ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa at ang tunog niyon ang siyang ginagad ng mga sinaunang tao na kalauna’y nagpabagu-bago at nilapatan ng iba’t ibang kahulugan. Tinawag din ito ni Max Muller na simbolismo ng tunog.

(Video) Mga Teorya sa Pinagmulan ng Wika (Teorya ng Wika)

Pooh-pooh

Unang natutong magsalita ang mga tao, ayon teoryang ito, nang hindi sinasadya ay napabulalas sila bunga ng mga masisidhing damdamin tulad ng sakit, tuwa, sarap, kalungkutan, takot, pagkabigla at iba pa. Pansinin nga naman ang isang Pilipinong napapabulalas sa sakit. Hindi ba’t siya’ y napapa-Aray! Samantalang ang mga Amerikano ay napapa-ouch! Ano’ng naibubulalas natin kung tayo’y nakadarama ng tuwa? Ng sarap? Ng takot?

Yo-he-ho

Pinaniniwalaan ng linggwistang si A.S. Diamond (sa Berel, 2003) na ang tao ay natutong magsalita bunga diumano ng kanyang pwersang pisikal. Hindi nga ba’t tayo’y nakalilikha rin ng tunog kapag tayo’y nag-eeksert ng pwersa. Halimbawa, ano’ng tunog ang nililikha natin kapag tayo’y nagbubuhat ng mabibigat na bagay, kapag tayo’y sumusuntok o nangangarate o kapag ang mga ina ay nanganganak?

Yum-yum

Katulad ng teoryang ta-ta, sinasabi rito na ang tao ay tutugon sa pamamagitan ng pagkumpas sa alinmang bagay na nangangailangan ng aksiyon. Ang pagtugong ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng bibig ayon sa posisyon ng dila. Katulad halos ng teoryang ta-ta ang paliwanag ng mga proponent ng teoryang ito sa pinagmulan ng wika.

Ta-ta

Ayon naman sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalauna’y nagsalita. Tinatawag itong ta-tana sa wikang Pranses ay nangangahulugang paalam o goodbye sapagkat kapag ang isang tao nga namang nagpapaalam ay kumakampay ang kamay nang pababa at pataas katulad ng pagbaba at pagtaas na galaw ng dila kapag binibigkas ang salitang ta-ta.

Sing-song

Iminungkahi ng linggwistang si Jesperson na ang wika ay nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, panliligaw at iba pang mga bulalas-emosyunal. Iminungkahi pa niya na taliwas sa iba pang teorya, ang mga unang salita ay sadyang mahahaba at musikal, at hindi maiikling bulalas na pinaniniwalaan ng marami.

(Video) TEORYA SA PINAGMULAN NG WIKA

Hey you!

Hawig ito ng teoryang pooh-pooh. Iminungkahi ng linggwistang si Revesz na bunga ng interpersonal na kontak ng tao sa kanyang kapwa tao ang wika. Ayon kay Revesz, nagmula ang wika sa mga tunog na nagbabadya ng pagkakakilanlan (Ako!) at pagkakabilang (Tayo!). Napapabulalas din tayo bilang pagbabadya ng takot, galit o sakit (Saklolo!). Tinatawag din itong teoryang kontak.

Coo Coo

Ayon sa teoryang ito, ang wika ay nagmula sa mga tunog na nalilikha ng mga sanggol. Ang mga tunog daw na ito ang ginaya ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa mga bagay-bagay sa paligid, taliwas sa paniniwala ng marami na ang mga bata ang nanggagaya ng tunog ng mga matatanda.

Babble Lucky

Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ay nagmula sa mga walang kahulugang bulalas ng tao. Sa pagbubulalas ng tao, sinuwerte lamang daw siya nang ang mga hindi sinasadya at walang kabuluhang tunog na kanyang nalikha ay naiugnay sa mga bagay-bagay sa paligid na kalaunan ay naging pangalan ng mga iyon.

Hocus Pocus

Ayon kay Boeree (2003), maaaring ang pinanggalingan ng wika ay tulad ng pinanggalingan ng mga mahikal o relihiyosong aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno. Maaari raw kasing noo’y tinatawag ng mga unang tao ang mga hayop sa pamamagitan ng mga mahikal na tunog na kalaunan ay naging pangalan ng bawat hayop.

Eureka!

Sadyang inimbento ang wika ayon sa teoryang ito. Maaari raw na ang ating mga ninuno ay may ideya ng pagtatakda ng mga arbitraryong tunog upang ipakahulugan sa mga tiyak na bagay. Nang ang mga ideyang iyon ay nalikha, mabilis na iyong kumalat sa iba pang tao at naging kalakaran sa pagpapangalan ng mga bagay-bagay (Boeree, 2003).

(Video) Ang mga Teorya sa Pinagmulan ng Wika

La-la

Mga pwersang may kinalaman sa romansa. Ang salik na nagtutulak sa tao upang magsalita.

Ta-ra-ra-boom-de-ay

Likas sa mga sinaunang tao ang mga ritwal. Sila ay may mga ritwal sa halos lahat ng gawain tulad ng sa pakikidigma, pagtatanim, pag-aani, pangingisda, pagkakasal, pagpaparusa sa nagkasala, panggagamot, maging sa paliligo at pagluluto. Kaakibat ng mga ritwal na iyon ay ang pagsasayaw, pagsigaw atincantation o mga bulong. Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ng tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang nililikha sa mga ritwal na ito na kalauna’y nagpapabagu-bago at nilapatan ng iba’t ibang kahulugan.

Mama

Ayon sa teoryang ito, nagmula ang wika sa mga pinakamadadaling pantig ng pinakamahahalagang bagay. Pansinin nga naman ang mga bata. Sa una’ y hindi niya masasabi ang salitang mother ngunit dahil ang unang pantig ng nasabing salita ang pinakamahalaga diumano, una niyang nasasabi ang mama bilang panumbas sa salitang mother.

Rene Descartes

Hindi pangkaraniwang hayop ang tao kung kaya’t likas sa kaniya ang gumamit ng wika na aangkop sa kaniyang kalikasan bilang tao. May aparato ang tao lalo na sa kaniyang utak gayundin sa pagsasalita upang magamit sa mataas at komplikadong antas ang wikang kailangan niya hindi lamang para mabuhay bagkus magampanan ang iba’t ibang tungkulin nito sa kaniyang buhay.

Plato

Nalikha ang wika bunga ng pangangailangan. Necessity is the mother of all invention. Sa paniniwalang ito, gaya ng damit, tirahan at pagkain, pangunahing pangangailangan din ng tao ang wika kung kaya’t naimbento ito ng tao.

(Video) Mga Teorya ng Pinagmulan ng Wika

Jose Rizal

Kung lahat ng likas na bagay ay galing sa Poong Maykapal, bakit hindi ang wika? Naniniwala ang pambansang bayani na kaloob at regalo ng Diyos ang wika sa tao.

Charles Darwin

Nakikipagsalaparan ang tao kung kaya’t nabuo ang wika. Survival of the fittest, elimination of the weakest. Ito ang simpleng batas ni Darwin. Upang mabuhay ang tao, kailangan niya ng wika. Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na “On the Origin of Language”, sinasaad dito na ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang makalikha ng iba’t ibang wika.

Wikang Aramean

May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sa daigdig ay ang lenggwahe ng mga Aramean. Sila ang mga sinaunang taong nanirahan sa Syria (Aram) at Mesopotamia. Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika.

Haring Psammatichos

Sinasabi sa paniniwalang ito na bilang hari ng Ehipto, gumawa ng isang eksperimento si Psammatichos kung paano nga ba nakapagsasalita ang tao. May dalawang sanggol siyang pinalaki sa loob ng kuweba at mhigpit na ipinag-tos na hindi ito dapat makarinig ng anumang salita. Sa tagal ng panahon nakapagsalita raw ng “Bekos” ang dalawang bata na ang ibig sabihin ay tinapay. Sa maikling sabi, likas na natututuhan ng tao ang wika kahit hindi ituro ang pinanghahawakan ng teoryang ito.

Alin sa mga teoryang ito ang wasto? Hindi natin matutukoy. Kaya nga teorya ang tawag sa mga ito, mga haka-haka lamang na mahirap patunayan at husgahan. Ang pagpipilit na ang isa ang tama ay tiyak na hahantong lamang sa walang hanggang pagtatalo. Bawat teorya ay may sari-sariling kalakasan at kahinaan na maaaring maging batayan upang ating paniwalaan o di kaya’y tanggihan. Magkagayon man, mahalaga ang bawat isa sa pagtalakay sa pinagmulan ng wika.

(Video) Teorya ng Wika

Mga Teorya ng Pinagmulan ng Wika... Teoryang Bow-wow...

Ayon sa teoryang ito, maaaring ang wika raw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan.. Dahil dito, ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid ay natutunan nilang tagurian sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga ito.. Ngunit kung totoo ito, bakit iba-iba ang tawag sa aso halimbawa sa iba’t ibang bansa gayong ang tunog na nalilikha ng aso sa Amerika man o sa Tsina ay pareho lamang?. Kahawig ng teoryang bow-bow, nagkaroon daw ng wika ang tao, ayon sa teoryang ito, sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga bagay-bagay sa paligid.. Ayon sa teoryang ito, lahat ng bagay ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa at ang tunog niyon ang siyang ginagad ng mga sinaunang tao na kalauna’y nagpabagu-bago at nilapatan ng iba’t ibang kahulugan.. Ayon naman sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalauna’y nagsalita.. Ang mga tunog daw na ito ang ginaya ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa mga bagay-bagay sa paligid, taliwas sa paniniwala ng marami na ang mga bata ang nanggagaya ng tunog ng mga matatanda.. Sa pagbubulalas ng tao, sinuwerte lamang daw siya nang ang mga hindi sinasadya at walang kabuluhang tunog na kanyang nalikha ay naiugnay sa mga bagay-bagay sa paligid na kalaunan ay naging pangalan ng mga iyon.. Ayon kay Boeree (2003), maaaring ang pinanggalingan ng wika ay tulad ng pinanggalingan ng mga mahikal o relihiyosong aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno.. Maaari raw kasing noo’y tinatawag ng mga unang tao ang mga hayop sa pamamagitan ng mga mahikal na tunog na kalaunan ay naging pangalan ng bawat hayop.. Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ng tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang nililikha sa mga ritwal na ito na kalauna’y nagpapabagu-bago at nilapatan ng iba’t ibang kahulugan.. Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na “On the Origin of Language”, sinasaad dito na ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang makalikha ng iba’t ibang wika.

Mga teorya ng pinagmulan ng wika Maraming haka-haka tungkol sa pinagmulan ng wika. Bukod sa dami-daming teorya ng iba’t ibang tao hindi pa rin maipaliwanag kung saan, paano at kailan talaga nagsimula ang wika. Tinatanggap ng mga dalubwika na hanggang sa ngayon ay wala pa ring katiyakan ang iba’t iba...

Kahawig ng teoryang bow-bow, nagkaroon daw ng wika ang tao, ayon sa teoryang ito, sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga bagay-bagay sa paligid.. Ayon sa teoryang ito, lahat ng bagay ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa at ang tunog niyon ang siyang ginagad ng mga sinaunang tao na kalauna’y nagpabagu-bago at nilapatan ng iba’t ibang kahulugan.. Ayon naman sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalauna’y nagsalita.. Ang mga tunog daw na ito ang ginaya ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa mga bagay-bagay sa paligid, taliwas sa paniniwala ng marami na ang mga bata ang nanggagaya ng tunog ng mga matatanda.. Sa pagbubulalas ng tao, sinuwerte lamang daw siya nang ang mga hindi sinasadya at walang kabuluhang tunog na kanyang nalikha ay naiugnay sa mga bagay-bagay sa paligid na kalaunan ay naging pangalan ng mga iyon.. Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ng tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang nililikha sa mga ritwal na ito na kalauna’y nagpapabagu-bago at nilapatan ng iba’t ibang kahulugan.

Ang terminong 'pinagmulan ng wika' ay tumutukoy sa mga teorya na nauukol sa paglitaw at pag-unlad ng wika sa mga lipunan ng tao.

Ang mga katangiang ito ay . . sa iba pang primates at ang kanilang resultang flexibility ay tiyak na nakakatulong sa paggawa ng mga tunog tulad ng p , b , at m . Sa katunayan, ang b at m na tunog ay ang pinakamalawak na pinatutunayan sa mga vocalization na ginawa ng mga sanggol na tao sa kanilang unang taon, anuman ang kanilang wika.. - "Ang espekulasyon tungkol sa kung paano nagmula at umuunlad ang mga wika ay nagkaroon ng isang mahalagang lugar sa kasaysayan ng mga ideya, at ito ay malapit na nauugnay sa mga tanong tungkol sa likas na katangian ng mga sign na wika ng mga bingi at kilos ng mga tao sa pangkalahatan.. - "Ang pagsusuri sa pisikal na istruktura ng nakikitang kilos ay nagbibigay ng mga insight sa pinagmulan ng syntax , marahil ang pinakamahirap na tanong na kinakaharap ng mga mag-aaral tungkol sa pinagmulan at ebolusyon ng wika . . .. Ito ang pinagmulan ng syntax na nagpapalit ng pangalan sa wika, sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa mga tao na magkomento at mag-isip tungkol sa mga ugnayan sa pagitan ng mga bagay at mga pangyayari, iyon ay, sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa kanila na maipahayag ang mga masalimuot na kaisipan at, higit sa lahat, ibahagi ang mga ito sa iba.. "Ang laki ng mga pangkat ng tao sa lipunan ay nagbubunga ng isang seryosong problema: ang pag-aayos ay ang mekanismo na ginagamit upang pagsamahin ang mga pangkat ng lipunan sa mga primata, ngunit ang mga grupo ng tao ay napakalaki na imposibleng mamuhunan ng sapat na oras sa pag-aayos upang mag-bonding.. maaari naming tapusin mula sa isang malawak na kumalat na pagkakatulad na ang kapangyarihang ito ay partikular na naibigay sa panahon ng panliligaw ng mga kasarian, na nagsisilbing ipahayag ang iba't ibang mga damdamin. . . . Ang imitasyon sa pamamagitan ng mga articulate na tunog ng musikal na sigaw ay maaaring nagbunga ng mga salitang nagpapahayag ng iba't ibang masalimuot na damdamin.. Sa isang banda, may mga nakadarama na ang wika ay napakasalimuot, at napakalalim na nakaugat sa kalagayan ng tao, na dapat ay dahan-dahan itong umunlad sa napakalawak na mga panahon ng Sa katunayan, ang ilan ay naniniwala na ang mga ugat nito ay bumalik sa Homo habilis , isang maliit na utak na hominid na nanirahan sa Africa hindi lalampas sa dalawang milyong taon na ang nakalilipas.

Maraming haka-haka tungkol sa pinagmulan ng wika. Start studying IBAT IBANG TEORYA NG WIKA. Wika Teorya Mga Teorya sa PagtatamoPagkatuto...

Ibigay ang ibat ibang teorya ng wika mga teorya sa pinagmulan ng wikang filipino mga na pinagmulan ng tao sa pilipinas mga teorya o paniniwala sa pinagmulan ng wika 4 na teorya ng pinagmulan ng pilipinas ibigay ang ukol sa pinagmulan ng daigdig anu ano ang iba t ibang teorya ng wika ano ang teorya sa panitikan teorya sa pagkabuo ng mundo sa baguio ng mundo.. Teoryang Bow-bow Teoryang Pooh-pooh Teoryang Yo-he-ho Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay Teoryang Tata Teoryang Ding-dong Teoryang Bow-bow Ito ang teorya ng paggaya sa mga tunog na naririnig mula sa kalikasan.. Karaniwang nagsasalaysay ang mga ito ng mga pangyayari hinggil sa tunay na mga tao p. Sa teoryang biblikal pinaniniwalaang nagkaroon ng ibat-ibang wika ang mga tao bilang kaparusahan sa paghahangad nilang maghari dito sa daigdig.. Teoryang Bow-wow Isang teoryang ginagayaang mga tunog na nililikha ng mga hayop gaya ng tahol ng aso tilaok ng manok atbp.. Sa ating panahon ngayon mawawalang saysay na ang mga pangkalahatang pahayag ng mga teorya tungkol sa wika at kultura dahil karamihan sa mga konsepto sa modernong linggwistika ay sinusuri ang wika bilang isang social act at hindi.. Pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng ibat ibang uri ng panitikan PAMANTA YAN SA PAGGANAP Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan Nakabibigkas ng tula at ibat ibang pahayag nang may damdamin wastong tono at intonasyon Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at.. Charles Darwin - Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman 1975 na may pamagat na On the Origin of Language sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng ibat ibang wika.. Isang teoryang ginagayaang mga tunog na nililikha ng mga hayop gaya ng tahol ng aso tilaok ng manok atbp.. At ng mga tunog ng kalikasan kaya ng ihip ng hangin patak ng ulan atbp.. Naipapaliwanag ang bawat tungkulin ng wika Nakapagbabahagi ng sariling saloobin tungkol sa teorya ng wika at tungkulin nito.. Sa teoryang kognitib ay nangangailangan ng pagtuturo at mga kaligiran sa pagkatuto na magpapabilis sa pagkatuto ng wika.. Nakatutulong toerya ng wika ayon sa mga lingwistiko may mga teorya ang pinagmulan ng wika.

Dahil dito ang kanyang aklat na The Art of Grammar ay sumikat at ginawang modelo sa pag-aaral ng mga balarilang Latin at Griyego. Ang Bikol...

Bawat wika ay may tinatawag na mga diyalekto na magkaiba sa isat isa sa ilang katangian ngunit magkakaintindihan parin ang bawat isa na may magkaibang diyalekto pero pareho ang kanilang wika.. Kung kayat maraming haka-haka at paniniwala ang nabuo tungkol dito at ilan sa mga teoryang ito ay hango sa mga bagay-bagay sa kapaligiran sa kilos o gawi ng tao at sa pananampalataya.. Bow-wow Ayon sa teoryang ito maaaring ang wika raw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan.. Naniniwala ang mga tradisyunal na behaviorist na ang pagkatuto ng wika ay bunga ng panggagad o panggagaya imitation malimit na pagsasanay pagbibigay fidbak sa matagumpay na pagsasagawa at maging sa pamamagitan ng paghubog ng kagawian habit formation 2.. Teoryangding-dong teoryang bow-wowayon sa teoryang ito maaaring ang wika raw ng taoaymula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasanang mga primitibong tao diumano ay kulang samgabokabularyong magagamitdahil dito ang mga bagay-bagay sa kanilang paligidaynatutunan nilang tagurian sa pamamagitan ng mgatunogmarahil ito ang dahilan kung.. Ito rin ay bahagi ng kasaysayan sapagkat sa paglipas ng maraming taon ay pwedeng mag-iba ang anyo ng wika.. Ayon sa pananaw ng teoryang cognitive ang pagkatuto ng wika ay isang prosesong dinamiko kung saan ang nag-aaral ng wika ay palaging nangangailangang mag-isip at gawing may saysay o makabuluhan ang bagong tanggap na impormayon alamin ang pumapailalim sa tuntunin at mailapat ang mga ito upang makabuo ng orihinal na pangungusap.. Ding-dong Kahawig ng teoryang bow-bow nagkaroon daw ng wika ang tao ayon sa teoryang ito sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga bagay-bagay sa paligid.. Dahil dito ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid ay natutunan nilang tagurian sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga ito.. Ding-dong Kahawig ng teoryang bow-bow nagkaroon daw ng wika ang tao ayon sa teoryang ito sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga bagay- bagay sa paligid.. UPANG magkaroon ng pang-kalahatang batayan sa pagsulat naglabas ang Komisyon ng Wikang Filipino ng ilang alituntunin ukol sa tamang paggamit at pagsulat ng wika sa pamamagitan ng paglilimbag ng aklat na pinamagatang 2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino.. Ang teorya ng pag-unlad ng wika sa mga bata ni Chomsky ay nakabatay sa prinsipyo na ang ating wika ay resulta ng pag-decipher ng isang genetically determined program.

Videos

1. TEORYA NG PINAGMULAN NG WIKA
(Dhana B)
2. Barayti at Teorya ng Wika
(Ojin De Vega)
3. ARALIN 5 Teorya ng Pinagmulan ng Wika | Kasaysayan ng Wikang Pambansa | KABANATA I
(Lourdes GS)
4. Mga Teorya ng Pinagmulan ng Wika
(Sir Well Soon)
5. TEORYANG PINAGMULAN NG WIKA
(Joel Tamayo)
6. Grade 11- Teorya ng Pinagmulan ng Wika at mga Katangian Nito | DBS- Manila
(Len Capiral)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated: 09/30/2022

Views: 5764

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.